Listy z I wojny światowej – Emily Chitticks do Williama Martina

Nadawca: Emily Chitticks
Adresat: jej narzeczony, szeregowy William Martin
28/3/17

‚My Dearest Will, I feel I must write you again dear altho there is not much news to tell you. I wonder how you are getting on. I shall be so relieved to get a letter from you. I can’t help feeling a bit anxious dear. I know how you must have felt darling when you did not get my letters for so long. Of course I know dear you will write as soon as ever you can, but the time seems so dull and weary without any news of you, if only this war was over dear and we were together again. It will be one day I suppose.

„Mój najdroższy Willu, czuję, że muszę napisać znów mój drogi choć nie ma za bardzo o czym. Myślę jak się miewasz. Tak mi ulży gdy dostanę list od ciebie, nie mogę przestać nieco się martwić mój drogi. Wiem jak musiałeś się czuć ukochany gdyś nie otrzymywał moich listów tak długo. Oczywiście wiem mój drogi, napiszesz gdy tylko będziesz mógł, lecz czas tak się dłuży i ciągnie bez żadnych wieści od ciebie, gdyby tylko wojna się skończyła drogi i bylibyśmy znów razem. Nadejdzie taki dzień jak sądzę.

Don’t think dear I am worrying unnecessarily about you, because I know God can take care of you wherever you are and if it’s his will darling he will so are you to come back to me, that’s how I feel about it dear, if we only put our trust in Him. I am sure he will. I wonder how your Cousins are getting on dear. We are feeling very anxious about George, as no news has come from him yet. We can’t understand why his wife doesn’t write.

Nie myśl mój drogi, że niepotrzebnie się zamartwiam o ciebie, bo wiem że Bóg może zadbać o ciebie gdziekolwiek jesteś i jeśli jest to Jego wolą ukochany to sprawi i ty też i wrócisz do mnie, tak właśnie czuję mój drogi, jeśli tylko zaufamy Mu. Jestem pewna, że to sprawi. Zastanawiam się, jak Kuzyni sobie radzą mój drogi. Bardzo martwimy się o Georga, wciąż nie dotarły żadne wieści od niego. Nie możemy zrozumieć czemu jego żona nic nie pisze.

How are your hands now dear? Mine are very sore, so chapped, and my left hand has got several chilblains on it and they do irritate. I could scratch it to bits. Have you been receiving the books I have sent you dear. I am very pleased to say dear I am keeping very well indeed, and I trust you are the same.

Jak teraz twoje dłonie mój drogi? Moje bardzo obolałe, tak popękane, a na mojej lewej ręce mam kilka odmrozin i bardzo swędzą. Mogłabym zdrapać do kości. Czy dostałeś moje książki które wysłałam mój drogi. Bardzo się cieszę że mogę powiedzieć że wszystko u mnie dobrze naprawdę, ufam że u ciebie też.

There has been a bit of a fuss over Arthur this week. He has been trying to get in the Army unbeknown to his parents, but Mrs T. thought his parents ought to be informed about it, so she wrote and told them about him and he had to go home in hot haste last night. I guess he got in a fine row, but he won’t say today. He is as miserable as anything. Really Will I never saw such a boy as he is. I am afraid he is going to the bad. I don’t know if Mrs T. will keep him on or not. He says he has to join up in a fortnight, but as he is under age I suppose his parents could stop him. I don’t know whether they will or not. For my part I hope he does go, he will be a jolly good riddance for there is nothing but rows and deceitfulness going on where he is.

Była mała awantura z Arturem zeszłego tygodnia. Próbował dostać się do armii bez wiedzy rodziców, lecz Pani T. uważała, że jego rodzice powinni być o tym poinformowani, napisała więc i powiedziała im o nim i musiał w dużym pośpiechu wrócić do domu zeszłej nocy. Myślę że bardzo go skrzyczeli, ale dziś nic nie powie. Wygląda nieszczęśliwie jak nigdy. Naprawdę Will, nigdy nie wiedziałam takiego chłopca. I boję się, że będzie zły. Nie wiem czy Pani T. zatrzyma go czy nie. Mówi, że musi dołączyć w ciągu dwóch tygodni, ale jako że jest zbyt młody, sądzę że rodzice mogą go zatrzymać. Nie wiem czy to zrobią. Ze swojej strony mam nadzieję, że pójdzie, uwolni się, tutaj tylko krzyki i fałsz.

Well darling I don’t know much more to say now, so will close with fondest love and kisses from your loving little girl.
xxxxxx
Emily xxxxx
xxxx

Cóż ukochany, nie mam nic więcej do dodania, kończę więc z najczulszymi wyrazami miłości od twojej malutkiej.
Całuski,
Emily.

P.S. Cheer up darling, and don’t worry about me. I am quite alright, only anxious to get your letters. There is good news in the papers. Love from Mum and Dad.‚

P.S. Rozchmurz się ukochany i nie martw się o mnie. U mnie całkiem nieźle, martwię się tylko o listy od ciebie. Piszą dobre wieści w gazetach. Uściski od Mamci i Taty.„

W jakiś czas potem Emily otrzymała wieści o śmierci Williama na placu boju.

Źródło: http://www.iwm.org.uk/history/letters-to-loved-ones


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.