Traktat egipsko-hetycki (traktat z Kadesz) po polsku; wersja egipska

Traktat egipsko-hetycki to najstarszy traktat pokojowy zachowany po dziś dzień. Został zawarty między Ramzesem II (faraonem Egiptu) a Hattusilisem III (królem Hetytów). Zwyczajowa nazwa to traktat z Kadesz, co sugeruje powiązanie z bitwą pod Kadesz, chociaż sama nazwa Kadesz nie występuje w układzie, a sam traktat został zawarty kilkanaście lat po bitwie. Traktat egipsko-hetycki miał na celu zakończyć wieloletni konflikt i ustanowić przymierze na linii Nowe Państwo egipskie – imperium Hetytów.

Traktat z Kadesz. Tekst po polsku, przetłumaczony z języka angielskiego. Mam nadzieję, że odniesiesz, drogi czytelniku, korzyść z tego dokumentu. Źródło ang – odnośnik.

Traktat pokojowy między Ramzesem II a Hattusilim III – wersja egipska

21 roku, pierwszego miesiąca drugiej pory roku, 21 dnia panowania jego wysokości, króla Górnego i Dolnego Egiptu, Usermaatre Setepenre (Ra-Jest-Silny-Prawdą-Wybrańca-Ra), Syna Ra, Meriamona (umiłowanego przez Amona) Ramzesa, żyjącego wiecznie, umiłowanego przez Amona-Ra-Horachte, umiłowanego przez Ptaha-Na-Południe-Od-Swej-Ściany i pana Życia-Obu-Krajów, umiłowanego przez Mut, Panią Aszeru i umiłowanego przez Chonsu-Neferhotepa, światło świecące z tronu-Horusa-żyjących, jak jego ojciec, Horachte, na wieki i na zawsze.
Tego dnia, lo, jego wysokość był w mieście (zwanym) Domem-Ramzesa-Meriamona, dopełniając przyjemnych ceremonii swego ojca, Amona-Ra-Horachte-Atona, Pana Dwóch Ziem Heliopolis; Amona Ramzesa-Meriamona, Ptaha Ramzesa-Meriamona,”///wielkiego w sile, syna Mut”, zgodnie z nadaniem mu wieczności w jubileuszach, wiecznotrwałości w pokojowych latach, wszystkie ziemie i wszystkie państwa leżą zdruzgotane pod jego sandałami na zawsze. Tam przybył posłaniec króla, wezyr/szafarz /// wraz z królewskim posłańcem /// [prowadząc do (?) króla] Ramzesa II [posłańca (?)] od [Heta, Ter]teseba i [drugiego posłańca (?)] od Heta [niosących (?) srebrną tabliczkę], którą wielki wódz Heta, Hetasar (xtAsrA) [nakazał] przynieść Faraonowi, oby żył wiecznie, by zabiegać o pokój od [jego wysokości] króla Górnego i Dolnego Egiptu, Ramzesa II, żyjącego wiecznie jak jego ojciec, Ra, każdego dnia.
Kopia srebrnej tabliczki, którą wielki wódz Heta, Hetasar (xtAsArA) nakazał przynieść Faraonowi, oby żył wiecznie, rękami swego posłańca Terteseba (tAtAtysbw) i swego posłańca Ramose by zabiegać o pokój od jego wysokości Ramzesa II, Byka nad władcami, ustanawiającego granice tam, gdzie zechce, w każdym kraju.

 

Traktat, który wielki wódz Heta, Hetasar, mocarz, syn Merasara (mrAsArA), wielkiego wodza Heta, mocarza, wnuk Seplela (sApA[rwrw]), [wielkiego wodza Heta, moca]rza, wykonał na srebrnej tabliczce dla Usermaatre Setepenre (Ramzesa II), wielkiego władcy Egiptu, mocarza, syna Menmare (Setiego II), wielkiego władcy Egiptu, mocarza, wnuka Menepehtira (Ramzesa I), wielkiego władcy Egiptu, mocarza; dobry traktat o pokoju i braterstwie, ustanawiający pokój [między nimi (?)] na zawsze.

1. Od początku, od czasów zamierzchłych, relacje między wielkim władcą Egiptu i wielkim wodzem Heta były takie, że bóg nie dopuszczał do wrogości między nimi, przez traktat. Lecz w czasach Metelli (mwTnrA), wielkiego wodza Heta, mego brata, walczył on [z Ramzesem II], wielkim władcą Egiptu, lecz następnie, począwszy od tego dnia, spójrzcie, oto Hetasar, wielki wódz Heta jest w relacjach traktatowych dla ustanowienia związku, który uczynił Ra, i który uczynił Set, dla ziemi Egiptu z ziemią Heta, by nie dopuścić do powstania wrogości pomiędzy nimi, na zawsze.

2. Spójrzcie, oto więc Hetasar, wielki wódz Heta, jest w relacjach traktatowych z Usermaatre Setepenre (Ramzesem II), wielkim władcą Egiptu, począwszy od tego dnia, by zapewnić dobry pokoj i dobre braterstwo między nami na zawsze; on jest zbratany ze mną, ma ze mną pokój; a ja jestem zbratany z nim, mam z nim pokój, na zawsze. Odkąd Metella (mwTnrA), wielki wódz Heta, mój brat, spotkał swoje przeznaczenie, a Hetasar zasiadł jako wielki wódz Heta na tronie swego ojca, spójrzcie, oto jestem z Ramzesem Meriamonem, wielkim władcą Egiptu i jest on [ze mną w (?)] naszym pokoju i naszym braterstwie. To coś wspanialszego niż poprzedni pokój i braterstwo, które panowały na tej ziemi.

Spójrzcie, oto ja, wielki wódz Heta, jestem z [Ramzesem II], wielkim władcą Egiptu w dobrym pokoju i dobrym braterstwie.

Dzieci dzieci wielkiego wodza Heta mają być w braterstwie i pokoju z dziećmi dzieci Ramzesa Meriamona, wielkiego władcy Egiptu, tak jak my jesteśmy w braterstwie i w relacji [pokoju], tak by [ziemia Egiptu] mogła być z ziemią Heta w pokoju i braterstwie jak i my, na zawsze.

3. Nie ma nigdy nastać wrogość pomiędzy nimi, na zawsze. Wielki wódz Heta ma nie wejść do ziemi Egiptu, przenigdy, by coś zagarnąć. Ramzes Meriamon, wielki władca Egiptu, ma nie wejść do ziemi Heta, by coś [zagarnąć], przenigdy.

4. Jeśli chodzi o poprzedni traktat z czasów Seplela (sApArwrw), wielkiego wodza Heta, jak również o poprzedni traktat z czasów Metelli (mwTnrA), wielkiego wodza Heta, mego ojca, będę go przestrzegać. Spójrzcie, oto Ramzes Meriamon, wielki władca Egiptu, będzie przestrzegać [go] z nami [razem (?)] począwszy od tego dnia. Będziemy go przestrzegać i będziemy postępować według tych dawniejszych dróg.

5. Jeśli inny wróg wyruszy przeciw ziemi Usermaatre Setepenre (Ramzesa II), wielkiego władcy Egiptu, a ten wyśle poselstwo do wielkiego wodza Heta mówiąc: „Przyjdź jako moje wsparcie przeciw niemu”, wielki wódz Heta [przybędzie] i wielki wódz Heta zabije jego wrogów. Lecz jeśli nie będzie to pragnieniem wielkiego wodza Hety, by przybyć, ma wysłać swoją piechotę i swoje rydwany i zabić jego wrogów.

6. Bądź też, jeśli Ramzes Meriamon, [wielki władca Egiptu], zostanie sprowokowany przez [niepokornych (?)] sług, gdy ci zawinią przeciw niemu w jakiś sposób, a on wyruszy ich pozabijać, wtedy wielki wódz Heta ma działać wraz z panem Egiptu [/// ///].

Closeup_Ramesses_II_Colossus
Posąd Ramzesa II. Źródło: Wiki

7. Jeśli inny wr[óg wyruszy] przeciw wielkiemu wodzowi Heta, [a ten wyśle poselstwo] do wielkiego wodza (sic!) [Egiptu], Usermaatre Setepenre [po wsparcie (?), wtedy ten] przybędzie to niego jako wsparcie, by zabić jego wrogów. Lecz jeśli [nie] będzie to pragnieniem Ramzesa Meriamona, wielkiego władcy Egiptu, by przybyć, ma [wysłać] swoją piechotę i swoje rydwany [i zabić jego wrogów (?)]. [Lub] ////// /// by ich dostrzec, oprócz udzielenia odpowiedzi ziemi Heta.

8. Jeśli poddani wielkiego wodza Heta dopuszczą się wykroczenia przeciw niemu, a Ramzes Meriamon, wielki władca Egiptu, ma ////// ziemię Heta i ziemię Egiptu //////, czyli powie: „Ja wyruszę za [ich ukaraniem (?)] do Ramzesa Meriamona, wielkiego władcy Egiptu, żyjącego wiecznie, /// /// /// ziemi Heta. …… ……… ich wyznaczanie go dla nich, by być panem, by spowodować, że Wybraniec Ra-Silnego-Prawdą, Syn Ra, wielki władca Egiptu, ma być uciszony na zawsze. Jeśli on /// jego /// /// ziemi Heta, i ma zawrócić [ponownie do (?)] wielkiego wodza Heta /////////.

9. [Jeśli jakaś znacząca osobistość z ziemi Egiptu ucieknie i przybędzie do] wielkiego wodza Heta, czy to z miasta [czy to] /// ziemi Ramzesa Meriamona, wielkiego władcy Egiptu, i przybędą do wielkiego wodza Heta, to wielki wódz Heta ma ich nie przyjąć, (ale) wielki wódz Heta ma ich doprowadzić spowrotem do Usermaatre Setepenre, wielkiego władcy Egiptu, [ich własnego] Pana, jak to nadmieniono.

10. Jeśli ucieknie człowiek lub dwóch, którzy są nieznani ///, i przybędą do ziemi Heta, by zostać poddanymi cudzoziemskiego pochodzenia, to nie zostaną osiedleni w ziemi Heta, ale mają być doprowadzeni do Ramzesa Meriamona, wielkiego władcy Egiptu.

11. Lub jeśli jakakolwiek znaczna osobistość ucieknie z ziemi Heta [i przybędzie do] Usermaatre Setepenre, wielkiego władcy Egiptu, czy to (z) miasteczka, czy z dzielnicy, czy z [jakiegokolwiek regionu] należącego do ziemi Heta, i przybędą do Ramzesa Meriamona, wielkiego władcy Egiptu, wtedy Wybraniec Ra-Silnego-Prawdą, Syn Ra nie przyjmie ich, (lecz) Ramzes Meriamon, wielki władca Egiptu, doprowadzi ich do wielkiego wodza Heta. Nie zostaną osiedleni.

12. Podobnie, jeśli ucieknie człowiek lub dwóch albo trzech, [którzy nie są] znani, i przybędą do ziemi Egiptu, by zostać poddanymi cudzoziemskiego pochodzenia, to Wybraniec Ra-Silnego-Prawdą, Syn Ra, wielki władca Egiptu nie osiedli ich, (lecz) doprowadzi ich do wielkiego wodza Heta.

13. Jeśli chodzi o słowa tego [układu (?)] wielkiego wodza Heta z Ramzesem Meriamonem, wielkim władcą [Egiptu], zapisane na ten srebrnej tabliczce, jeśli chodzi o te słowa, tysiąc bóstw, z bogów i z bogiń, ziemi Heta, wraz z tysiącem bóstw, z bogów i z bogiń, ziemi Egiptu, są wraz ze mną jako świadkowie [dla (?)] tych słów: Bóg-Słońca, pan niebios, Bóg-Słońca miasta Ernen (ArnnA), Set, pan niebios, Set Heta, Set miasta Ernen, Set miasta Zepjerened (DApwyArAndA), Set miasta Perek (pAyrAkA), Set miasta Hesesep (xjsAsApA), Set miasta Seres (sArjsw), Set miasta Aleppo (xjrApA), Set miasta Rehsen (rAxAsjnA), Set [miasta //], //////, Set miasta Sehpen (sAjxjpjnA), Anteret (anTrAtj) ziemi Heta, bóg Herpenteres (xrpAntjrjsA), bogini miasta Kerehen /// n /// (kArxn///n/// ///), bogini Hewek (xwAk), bogini Zen/// (DAjn///), bóg Serep (sArApA) ~ bóg Hebat (xnbAtA), królowej niebios, bogów, władców klątw, bogini, pani gleby, pani klątw, Tesher (tAsAxrA), pani gór i rzek ziemi Heta, bogowie ziemi Kezweden (kjDAwAdAnA), Amon, Bóg-Słońca, Set, bogowie i boginie gór i rzek ziemi Egiptu, niebios, gleby, wielkiego morza, wiatru i burz.

 

14. Te słowa, które są na tej srebrnej tabliczce, są dla ziemi Heta i dla ziemi Egiptu. Temu, kto nie będzie ich przestrzegał, tysiąc bóstw ziemi Heta i tysiąc bóstw ziemi Egiptu spustoszą dom, ziemię i sługi.

15. Jeśli chodzi o tego, kto będzie przestrzegał tych słów, które są na tej srebrnej tabliczce, czy to Hetyta, czy to z ludu Egiptu, i nie będą próbowali go obejść, tysiąc bóstw ziemi Heta razem z tysiącem bóstw ziemi Egiptu zadba o jego zdrowie, o jego życie, razem z jego problemami, z jego ziemią i jego sługami.

16. Jeśli człowiek ucieknie z ziemi Egiptu lub dwóch albo trzech i przybędą do wielkiego wodza Heta, wielki wódz Heta ich schwyci i doprowadzi spowrotem do Usermaatre Setepenre, wielkiego władcy Egiptu. Jeśli chodzi o człowieka, który ma zostać doprowadzony (spowrotem) do Ramzesa Meriamona, wielkiego władcy Egiptu, niech nie zostanie mu postawiony zarzut przestępstwa, niech jego dom nie dozna szkody, ani jego żony, ani jego dzieci, [niech] nie [zostanie zabity] i niech nie doznają szkody jego oczy, jego uszy, jego usta, ani jego stopy. Niech nie zostanie mu postawiony zarzut przestępstwa.

17. Podobnie, jeśli człowiek ucieknie z ziemi Heta, czy jeden, czy dwóch, czy trzech, i przybędą do Usermaatre Setepenre, wielkiego władcy Egiptu, niech Ramzes Meriamon, wielki władca Egiptu go schwyta [i niech] doprowadzi go spowrotem do wielkiego wodza Heta, a wielki wódz Heta nie postawi mu zarzutu przestępstwa, niech jego dom nie dozna szkody, ani jego żony, ani jego dzieci, niech nie będzie zabity i niech nie doznają szkody jego uszy, jego oczy, jego usta i jego stopy. Niech nie zostanie mu postawiony zarzut przestępstwa.

18. To, co jest pośrodku srebrnej tabliczki: na przedniej stronie postać wyobrażająca Seta obejmująca wielkiego wodza (kraju) Heta, otoczona przez następujące [słowa (?)]: „Pieczęć Seta, władcy niebios, pieczęć traktatu, który Hetasar, wielki wódz Heta, mocarz, syn Merasara (mrAsArA), mocarza, wielkiego wodza Heta, mocarza, uczynił”. To, co jest pośrodku, to pieczęć [Seta, władcy niebios]. [To,] co jest [pośrodku] drugiej strony to postać wyobrażająca [///] Heta, obejmująca postać księżniczki Heta, otoczona przez następujące słowa: „Pieczęć Boga-Słońca miasta Ernen (ArnnA), pana ziemi, pieczęć Pethepa (pw-tw-xjpA), księżniczki ziemi Heta, córki ziemi Kezweden (qjDAwAdn), /// /// /// Ernen, pani ziemi, czcicielki bogiń. To, co jest pośrodku, to pieczęć Boga-Słońca Ernen, pana wszystkich ziem.”.

Słowniczek zwrotów i objaśnienia niektórych zwrotów

Tłumaczenie własne, nie naukowe.

Umiłowany-Amona / Umiłowany-Przez-Amona / Ukochany-Przez-Amona – oryg. Meriamon;
„oby żył wiecznie” – L.P.H. – Life, prosperity, health
Ra-Jest-Silny-Prawdą-Wybraniec-Ra –  oryg. Usermare-Setepnere / Usermaatre Setepenre – późniejsze imię tronowe Ramzesa II
Heta – Kheta – kraj Hetytów
Kezweden – Kizzuwatna, późniejsza Cylicja

Królowie Hetytów

Traktat z Kadesz wymienia kilku hetyckich władców. Postarałem się oddać egipską wersję, poniżej klucz do umieszczenia ich w czasie.

Odpowiednik egipski – imię hetyckie
Hetasar – Hattusili III
Merasar – Mursili I
Seplel – Suppiluliuma I
Metella – Muwatalli

W przyszłości opublikuję traktat egipsko-hetycki w wersji Hetytów.

Poezja z I wojny światowej: Vera Brittain, Niewykluczone

Niewykluczone, autorka: Vera Brittain

Niewykluczone, że ujrzę z czasem
Chmury i błębit, słońce na niebie,
Poczuję znowu, że życie ma sens,
Choć już bez Ciebie.

Niewykluczone, że złote łąki
Sprawią, że serce skoczy jak źrebię.
Uśmiechnę się widząc kwiatów pąki,
Lecz nie do Ciebie.

Niewykluczone, że ukoi mnie
Szum lasów błogich i jesieni czar,
Między płatki róż zanurzę się,
Choć nie Twój to dar.

Niewykluczone, że się nie zwinę
Bólem przeszyta któregoś roku,
Gdy pierwsza gwiazdka za oknem mignie
Bez Ciebie u boku.

Znajdę radości, nie dam im zniknąć,
Lecz najważniejsza odeszła w nieznane,
Przez stratę Ciebie nie drgnie już nigdy
Serce złamane.

Vera Brittain


Perhaps, by Vera Brittain

Perhaps some day the sun will shine again,
And I shall see that still the skies are blue,
And feel once more I do not live in vain,
Although bereft of You.

Perhaps the golden meadows at my feet
Will make the sunny hours of spring seem gay,
And I shall find the white May-blossoms sweet,
Though You have passed away.

Perhaps the summer woods will shimmer bright,
And crimson roses once again be fair,
And autumn harvest fields a rich delight,
Although You are not there.

Perhaps some day I shall not shrink in pain
To see the passing of the dying year,
And listen to Christmas songs again,
Although You cannot hear.

But though kind Time may many joys renew,
There is one greatest joy I shall not know
Again, because my heart for loss of You
Was broken, long ago.

Tłumacz: Dawid Kaczmarczyk

Listy z I wojny światowej – Maurice Delpratt do rodziny

Constantinople
July 12th 1915
Konstantynopol
12 lipca 1915
My Dear Family:-
I am afraid that the military authorities will have let you know that I was missing on June 28th.
Moja droga rodzino:-
Boję się, że władze poinformują was o tym, że zaginąłem w boju 28 czerwca.
It is a great relief to me to find that I am allowed to write to you and able to say I am in good health and receiving excellent treatment as a prisoner of war.
To ogromna ulga dla mnie, że mogę do was pisać i powiedzieć, że jestem w dobrym zdrowiu i doskonale mnie tu traktują jako jeńca wojennego.
We were taking part in an attack on June 28th and received the order to retire. I went  out to take the order to a squadron which had gone further out. The way out was pretty “unhealthy” and I crawled into an old machine gun pit to collect some wits and breath. I collected a “frozen spine” instead, for our own machine gun spotted me and insisted with monotonous accuracy that I was of the opposition. There was nothing for it but to duck for an old half filled trench further out with good overhead cover. That machine gun’s  mistake was excusable. I had been only twenty or thirty yards from the enemy and now
I was in the middle of him. I was excused the ignominy of laying down my arms –
they were promptly laid down for me. And here I am, a prisoner of war, having failed in my mission and no longer able to serve my country, but in good health and looking forward to the day when the war ends and I can go home. With the Australians it is considered a disgrace to be captured. It was bad soldiering on my part to get within the enemy’s advanced lines, but I know you will understand it is not lack of courage makes
a man do that.
Braliśmy udział w ataku z 28 czerwca i nadszedł rozkaz by go zaprzestać. Wybrałem się, by zanieść rozkazy do szwadronu, który wbił się już głębiej. Droga była dość „niezdrowa” i wpełznąłem do starego stanowiska na ckm, chcąc ochłonąć na oddechu i umyśle. Zamiast tego, całkiem chłodno zrobiło mi się, gdy nasz własny karabin maszynowy mnie zauważył i w regularnych odstępach czasu dawał mi do zrozumienia, że uważa mnie za wroga. Nie mogłem zrobić nic innego, jak tylko zagłębić się dalej w stary, do połowy wypełniony okop, gdzie miałem trochę miejsca nad głową. Błąd tego karabinu można zrozumieć. Byłem wtedy zaledwie dwadzieścia, może trzydzieści jardów od wroga, a teraz właściwie pośród niego. Oszczędzono mi hańby składania broni – natychmiast złożono ją za mnie. I oto jestem, jeniec wojenny, zawiódł w misji i nie może już służyć krajowi, ale w dobrym zdrowiu i wyczekujący chwili, gdy wojna się skończy i będę mógł wrócić do domu. Australijczycy uważają to za wstyd, dać się pojmać. To słaby pokaz sztuki żołnierskiej, tak się dostać w obręb wysuniętych linii wroga, ale wiem, że zrozumiecie, że to nie brak odwagi powoduje tego typu błędy.
I saw Bert the day before the attack and had letters that day from Jessie, Nell, Madeleine,  Aunt Katie and Ella Warner. Will you please thank the writers. I hope to be  able to write again and it is possible that letters addressed “Headquarters, Prisoners of  war, Constantinople, may reach me. These letters (mine) are of course censored and it is therefore advisable not to write at length.
Widziałem Berta dzień przed atakiem i dostałem tego dnia listy od Jessie, Nella, Madeleine, cioci Katie i Elli Warner. Podziękujcie im proszę. Mam nadzieję, że będę mógł napisać ponownie i że listy zaadresowane „Kwatery główne, Jeńcy wojenni, Konstantynopol” do mnie dotrą. Te listy (moje) są oczywiście pod cenzurą, stąd zalecane jest nie rozpisywać się za bardzo.
With Fondest Love
Maurice.
Z najczulszymi wyrazami miłości
Maurice
Sierżant Maurice Delpratt wrócił po wojnie w czerwcu 1919 roku do rodzinnej Australii. Założył tam rodzinę i dożył sędziwego wieku. Zmarł w 1957 roku.

Listy z I wojny światowej – Emily Chitticks do Williama Martina

Nadawca: Emily Chitticks
Adresat: jej narzeczony, szeregowy William Martin
28/3/17

‚My Dearest Will, I feel I must write you again dear altho there is not much news to tell you. I wonder how you are getting on. I shall be so relieved to get a letter from you. I can’t help feeling a bit anxious dear. I know how you must have felt darling when you did not get my letters for so long. Of course I know dear you will write as soon as ever you can, but the time seems so dull and weary without any news of you, if only this war was over dear and we were together again. It will be one day I suppose.

„Mój najdroższy Willu, czuję, że muszę napisać znów mój drogi choć nie ma za bardzo o czym. Myślę jak się miewasz. Tak mi ulży gdy dostanę list od ciebie, nie mogę przestać nieco się martwić mój drogi. Wiem jak musiałeś się czuć ukochany gdyś nie otrzymywał moich listów tak długo. Oczywiście wiem mój drogi, napiszesz gdy tylko będziesz mógł, lecz czas tak się dłuży i ciągnie bez żadnych wieści od ciebie, gdyby tylko wojna się skończyła drogi i bylibyśmy znów razem. Nadejdzie taki dzień jak sądzę.

Don’t think dear I am worrying unnecessarily about you, because I know God can take care of you wherever you are and if it’s his will darling he will so are you to come back to me, that’s how I feel about it dear, if we only put our trust in Him. I am sure he will. I wonder how your Cousins are getting on dear. We are feeling very anxious about George, as no news has come from him yet. We can’t understand why his wife doesn’t write.

Nie myśl mój drogi, że niepotrzebnie się zamartwiam o ciebie, bo wiem że Bóg może zadbać o ciebie gdziekolwiek jesteś i jeśli jest to Jego wolą ukochany to sprawi i ty też i wrócisz do mnie, tak właśnie czuję mój drogi, jeśli tylko zaufamy Mu. Jestem pewna, że to sprawi. Zastanawiam się, jak Kuzyni sobie radzą mój drogi. Bardzo martwimy się o Georga, wciąż nie dotarły żadne wieści od niego. Nie możemy zrozumieć czemu jego żona nic nie pisze.

How are your hands now dear? Mine are very sore, so chapped, and my left hand has got several chilblains on it and they do irritate. I could scratch it to bits. Have you been receiving the books I have sent you dear. I am very pleased to say dear I am keeping very well indeed, and I trust you are the same.

Jak teraz twoje dłonie mój drogi? Moje bardzo obolałe, tak popękane, a na mojej lewej ręce mam kilka odmrozin i bardzo swędzą. Mogłabym zdrapać do kości. Czy dostałeś moje książki które wysłałam mój drogi. Bardzo się cieszę że mogę powiedzieć że wszystko u mnie dobrze naprawdę, ufam że u ciebie też.

There has been a bit of a fuss over Arthur this week. He has been trying to get in the Army unbeknown to his parents, but Mrs T. thought his parents ought to be informed about it, so she wrote and told them about him and he had to go home in hot haste last night. I guess he got in a fine row, but he won’t say today. He is as miserable as anything. Really Will I never saw such a boy as he is. I am afraid he is going to the bad. I don’t know if Mrs T. will keep him on or not. He says he has to join up in a fortnight, but as he is under age I suppose his parents could stop him. I don’t know whether they will or not. For my part I hope he does go, he will be a jolly good riddance for there is nothing but rows and deceitfulness going on where he is.

Była mała awantura z Arturem zeszłego tygodnia. Próbował dostać się do armii bez wiedzy rodziców, lecz Pani T. uważała, że jego rodzice powinni być o tym poinformowani, napisała więc i powiedziała im o nim i musiał w dużym pośpiechu wrócić do domu zeszłej nocy. Myślę że bardzo go skrzyczeli, ale dziś nic nie powie. Wygląda nieszczęśliwie jak nigdy. Naprawdę Will, nigdy nie wiedziałam takiego chłopca. I boję się, że będzie zły. Nie wiem czy Pani T. zatrzyma go czy nie. Mówi, że musi dołączyć w ciągu dwóch tygodni, ale jako że jest zbyt młody, sądzę że rodzice mogą go zatrzymać. Nie wiem czy to zrobią. Ze swojej strony mam nadzieję, że pójdzie, uwolni się, tutaj tylko krzyki i fałsz.

Well darling I don’t know much more to say now, so will close with fondest love and kisses from your loving little girl.
xxxxxx
Emily xxxxx
xxxx

Cóż ukochany, nie mam nic więcej do dodania, kończę więc z najczulszymi wyrazami miłości od twojej malutkiej.
Całuski,
Emily.

P.S. Cheer up darling, and don’t worry about me. I am quite alright, only anxious to get your letters. There is good news in the papers. Love from Mum and Dad.

P.S. Rozchmurz się ukochany i nie martw się o mnie. U mnie całkiem nieźle, martwię się tylko o listy od ciebie. Piszą dobre wieści w gazetach. Uściski od Mamci i Taty.

W jakiś czas potem Emily otrzymała wieści o śmierci Williama na placu boju.

Źródło: http://www.iwm.org.uk/history/letters-to-loved-ones